SenseIT tildelt rammeavtale med Helsedirektoratet

SenseIT har vunnet rammeavtale med Helsedirektoratet innenfor området prosjektledelse og rådgivning.

Rammeavtalen har en varighet på 2 år, med opsjon om 1 + 1 år.
Omfang er vurdert til mellom 30 og 300 mill.kr.

« tilbake