SenseIT tilbyr mennesker og ikke kun konsulentkategorier. Vi tilbyr svært erfarne konsulenter, med solid teoretisk plattform på universitetsnivå og omfattende praktisk erfaring.

SenseIT utvikler ikke egne metoder og rammeverk, men basere seg på utbredte og kjente metoder som dekker kundensønsker eller behov. I tillegg benytter vi den vår samlede erfaring som innspill til beste praksis.

Konsulentenes erfaring er både fra kundens side og leverandøren side. Vi mener forståelse for begge sider er det beste for god kommunikasjon og klare avtaler. Vi synes det er morsomt å lære fra oss og ønsker at kunden skal sitte igjen med ny kompetanse når vi forlater kunden. Samtidig er vi ydmyke for at kunden kan sitt fag best.

Vi tilstreber høy etisk standard og vi er ikke bundet av leverandøravtaler. Vi setter kundens ønsker i høysetet og kunden skal kunne stole på rådene fra oss.