SenseIT tilbyr mennesker og ikke navnløse konsulentkategorier.

Vi tilbyr kun svært erfarne konsulenter, med solid teoretisk plattform på universitetsnivå og omfattende praktisk erfaring. Vi har for tiden tilknyttet 6 konsulenter og sender gjerne CVer på forespørsel. Våre ansatte er kortfattet presentert nedenfor.

Gaute Munkeby (Daglig leder)

901 78 231

Jeg trives med utfordrende prosjekter med mange grensesnitt hvor det kreves at det etableres et klima hvor alle drar i samme retning og hvor det kreves god kommunikasjon på tvers av fagområder og nivåer i organisasjonen.

Sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole (NTH, elektro- og datateknikk) og siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH, økonomisk styring og finansiering)

Har 15 års fartstid som konsulent fra en rekke virksomheterknyttet til prosjektledelse og rådgiving. Har ledet en rekke utviklings- og innføringsprosjekter i både offentlig og privat sektor med, spesielt innenforhelsesektoren, telecom og offentlig forvaltning.

Spesialkompetanse

 • Prosjektledelse som representant for kunden, herav anskaffelsesprosesser
 • Kost-/ nyttevurderinger som grunnlag for prioriteringer av tiltak og prosjekter
 • Dokumentbehandling
 • Coaching av kundens prosjektledere (ofte som en del av sertifisering)

Lene Holm Ødegård

916 57 169

Jeg trives med å bistå kunden i å planlegge, gjennomføre og avslutte prosjekter basert på de erfaringer vi og vårt nettverk har fra tidligere prosjekter. Jeg har evnen til å forstå balansen mellom forretningsbehov og menneskene i organisasjonen til målrettet å bidra til at kunden lykkes med endringer. I vårt arbeid legger vi vekt på kontinuerlig å vurdere gevinster som en del av en kost-/nyttevurdering slik at våre Kunder kan gjøre de riktige prioriteringene i realisering av løsninger.

Jeg har en bachelor i prosjektledelse og bedriftsøkonomistudiet fra Handelshøgskolen BI samt ISTQB sertifisering i test og Prince2 sertifisert. Som prosjektleder har jeg erfaring fra ledelse av større utviklings- og organisa­sjons­­utviklingsprosjekter med innføring av nye løsninger i den enkelte virksomhet og for lansering av nye tjenester for deres Kunder i de prosjekter som tilbyr selvbetjening (døgnåpen forvaltning). Innføring og/eller lansering av nye IKT-systemer har vært blant hovedvirkemidlene for endring. Videre har jeg erfaring fra kravspesifisering, anskaffelse, deltakelse på kundens side i forbindelse med overordnet og detaljert design av løsninger, test og innføring av nye IT-løsninger samt implementering av optimaliserte verdi­kjeder/prosesser.

Spesialkompetanse:

  • Prosjektledelse som representant for Kunden, med erfaring fra alle faser i et IKT-prosjekt (Prince2 sertifisert og bachelor i prosjektledelse)
  • Testledelse (ISTQB sertifisert)
  • Selvbetjening og samhandling herunder elektronisk saksbehandling og dokumentstyring
  • Prosessleder ved utarbeidelse av målbilde for hvordan IKT kan bidra til å effektivisere hoved- og støtteprosesser i en virksomhet (IKT-strategi)
  • Prosessleder ved beskrivelse av Kundens behov og krav for å kunne realisere gode løsninger som samspiller med virksomhetens hoved- og støtteprosesser

Bjarne Hegge

909 99 873

Jeg er faglig trygg innen mine kompetanseområder, har god leveringsevne og er en omgjengelig person med mye kunnskap, praktisk erfaring og godt humør.

Siviløkonom fra BI. Han har lang og solid yrkeserfaring innenkonsulentvirksomhet både fra privat og offentlig virksomhet. Han har for detmeste jobbet som utøvende konsulent, men har også i perioder jobbet med ledelseav konsulentvirksomhet. I tillegg har han flere års erfaring fra salg,prosjektledelse og ledelse på leverandørsiden. I den senere tiden har hanjobbet mest med anskaffelser, implementeringer og drift, IT-strategier (IT-management) og prosjektledelse. Bjarne er ITIL ogPMP-sertifisert.

Spesialkompetanse

 • IT-strategi og organisering av IT-virksomhet (herunder sourcingstrategi)
 • Anskaffelser, innføringer og drift av IT-løsninger
 • Prosess- og prosjektledelse
 • God forretningsforståelse og evne til brobygging mellom forretning og IKT-teknologi. Har ved flere anledninger vært utleid som IKT-sjef.

Espen Grytbak

458 81 256

Jeg trives med å jobbe hos kunden som prosjektleder og rådgiver, spesielt i sterke og hektiske fagmiljøer. Har god leveranseevne, lang erfaring og liker å få til godt samarbeid på tvers av fagmiljøer.

Ottar Sylte

902 08 514

Jeg trives å arbeide i grenselandet mellom kundens fagområde/forretning og mulighetsrommet som ligger i teknologi. Jeg jobber metodisk og målorientert for at kunden skal oppnå sine mål.

Siviløkonom fra BI, informatikkstudier fra Polyteknisk Høyskole og Master in Management studie fra BI.

Han har 14 års erfaring som konsulent fra en rekke virksomheter både offentlig og privat.

Han har erfaring fra roller som prosjektleder og teknisk rådgiver knyttet til anskaffelse og innføring, utredninger, kvalitetssikring og utvikling.

Spesialkompetanse

 • Prosjektledelse som representant for kunden, herav anskaffelse og innføring av systemløsninger
 • Kost-/ nyttevurderinger som grunnlag for prioriteringer av tiltak og prosjekter
 • Dokumenthåndtering og arbeidsprosesser
 • Arkitektur og teknologi
 • God forretningsforståelse og evne til koordinering mellom forretning og IKT

Joachim Lyng-Olsen

916 49 715

Jeg trives med å være kundens rådgiver, og spesielt i rollen hvor jeg kan være med å knytte sammen forskjellige fagmiljøer på tvers av organisasjonen slik at alle jobber mot samme mål, muligheter og gevinster. Jeg er arbeider effektivt og fleksibelt, og trives i kommunikasjon med menneskene i alle deler av organisasjonen, fra saksbehandleren og teknikeren til IT-sjefen og ledergruppen.

Joachim er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, samt Master fra London School of Economics i Analysis, Design and Management of Information Systems

Han har solid rådgiver- og prosjektledererfaring, samt lang erfaring som innkjøper innen både offentlige private anskaffelser av ulike IKT-løsninger. Han behersker ulike metodikker fra en rekke forskjellige prosjekter innen IKT, organisasjon og økonomi, både i offentlige og private virksomheter. Han har opparbeidet seg betydelig strategisk og funksjonell kompetanse fra flere prosjekter knyttet til konseptvalgutredning(alternativanalyse), behovsidentifisering og –vurdering, kravspesifisering og evaluering, og har lang erfaring som forhandlingsleder og håndtering av ulike kontraktsformer.

Spesialkompetanse

 • Sertifisertinnkjøper, offentlige anskaffelser, forhadlinger og oppsett av kontrakt
 • Konseptval, behovskartlegging, kravspesifisering, evaluering
 • Prosjektledelse (PRINCE2 Practitioner sertifisert)
 • Gevinstrealisering, vurdering av effekter og forbedringer