Samarbeidspartnere

Lars Brække

951 35 609

Jeg prøver alltid å kombinere rask prosjektoppstart og effektiv gjennomføring med mobilisering av kundens egen kompetanse og god forankring i organisasjonen. Jeg innser at det enkle og forståelige ofte kan være det mest effektive for reell måloppnåelse.

Sivilingeniør fra NTNU Industriell økonomi. Lars har 10 års erfaring som prosjektleder/rådgiver i mer enn 30 prosjekter. Han har bistått mange ulike virksomheter innen alle prosjektfaser: Målformulering, forprosjekt, kravspesifisering, kunngjøring, evaluering, forhandling, kontraktsinngåelse, testing, innføring og evaluering. Lars ble sertifisert som PMP (Project Management Professional) i 2001.

Spesialkompetanse

  • Prosjektledelse/prosessledelse
  • Arbeid i skjæringspunktet mål/strategi, arbeidsprosesser, organisasjon og teknologi
  • Dokumenthåndtering - med erfaring fra sak/arkivløsninger i en rekke offentlige virksomheter
  • Elektronisk handel/logistikk
  • Offentlige anskaffelser - statens standardavtaler

Inge Nagelhus

Jeg er flink til å knytte kundens forretningsmessige behov opp mot leverandørens tekniske ytelser og fungerer som tolk mellom alle leirer. Han trives godt med prosessforbedringer og andre forbedringer som gjør kunden mer effektiv.

Siv.ing fra Norges tekniske høgskole (NTH) og Master of Business Administration fra EM Lyon (Handelshøgskolen i Lyon) samt Masterkurs BI: Business Process Management.

Har jobbet med forretningsrådgiving i forskjellige roller siden begynnelse av 1990-tallet, i virksomheter i offentlig sektor, arbeidsgiverorganisasjoner m.m.

Spesialkompetanse

  • Kravspesifikasjoner og anskaffelsesprosesser
  • Elektroniske dokumentbehandlingssystemer, arkivsystemer, saksbehandlingssystemer
  • Prosjektledelse som kundens representant og oppølging av leverandør
  • Katalysator ved prosessarbeid