SenseITs konsulenter har omfattende erfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Her har vi samlet noen eksempler på referanser

  • Offentlig forvaltning (saksbehandling, anskaffelser)
  • Juridisk (offentlige anskaffelser, kontraktssystemer)
  • Olje og energi
  • Utdanning
  • Helse og omsorg
  • Bank
  • Telekom
  • Skipsbygging