SenseIT har gjennom en rekke oppdrag innen offentlig forvaltning og privat sektor, opparbeidet lang erfaring innen områdene nedenfor. Vi tilbyr tjenester basert på denne spisskompetansen.

 • Porteføljestyring

  Vi hjelper kunden med å velge de mest lønnsomme IT-prosjektene, der minst innsats gir størst gevinst eller er av størst strategisk betydning.

 • Programledelse

  Vi kan etablere eller gi råd ved etablering av programmer herunder programkontor og porteføljer.

 • Prosjektledelse

  Vi kan ta ansvar for å gjennomføre prosjektet, inkludert koordinering mot ledelse, ansatte og andre grupper ved å kartlegge og gjennomføre informasjonsbehov, opplæringsbehov og medvirkningsbehov. Medvirkning og informasjon er ofte nøkkelen til et vellykket innføringsprosjekt.

  Vi kan være kundens prosjektleder og ivareta kundens behov mot leverandøren. En dyktig prosjektleder er den viktigste garanti for en vellykket prosjekt.

 • Utforming av IKT-strategi

  Vi kan fasilitere, assistere eller kvalitetssikre arbeidet med å utforme en IKT-strategi for best mulig å utnytte IKT til å understøtte virksomhetens mål. Vi kan også bidra til å sette strategien ut i livet og følge opp målene. Vi har spesielt erfaring fra offentlig virksomhet. Vi hjelper kunden å utarbeide og implementere IKT-strategi i komplekse organisasjoner.

 • Offentlige anskaffelsesprosesser

  Vi kan støtte hele anskaffelsesprosessen fra å fasilitere at kunden til å konkretisere strategier og målbilder i konkurransegrunnlag, evaluering og forhandling til oppfølging av kontrakt i prosjektperioden til overlevering til drift.

  Vi har lang erfaring i bruk av offentlig anskaffelsesreglement og har også erfaring fra større anskaffelser for private virksomheter.

 • Behovsanalyse/Kravspesifisering

  Våre konsulenter har også sittet på leverandørsiden og vet hvordan en god behovsbeskrivelse og kravspesifikasjon bør utformes. Det er vår erfaring at en god kravspesifikasjon reduserer prisen fordi leverandøren kan redusere risikopåslaget.

 • Kvalitetssikring

  Vi kan gå inn i prosjekter for å sikre kvaliteten og påpeke risikoreduserende tiltak. Dette kan gjøres i henhold til en helhetlig plan for hele prosjektet, eller på ad-hoc basis når kunden føler at behovet er oppstått. Vår oppdragsgiver kan være kunden, men også kunden og leverandøren i fellesskap. Vi kan også påta oss å være nøytral konfliktløser. God kontroll på kvaliteten gir best økonomi for prosjektets livs-syklus.

 • Testledelse

  Vi bistår med planlegging og gjennomføring av forskjellige typer tester i forskjellige faser, funksjonelt og teknisk.